Lysholm Anlæg og Naturpleje

Vi tilbyder

Vores kernekompetencer.

Græsklipning med opsamling
Udpining af jorden,
Større biologisk mangfoldighed
Alternativ eller supplement til afgræsning
Trimning af vegetationen tilpasset dyreliv
Naturpleje – pleje af naturområder med stor natur- og landskabelig værdi

Klipning af rabatter samt hegnsklipning.

Entreprenør & anlægsarbejdeGræsklipning med opsamling
Udpining af jorden,
Større biologisk mangfoldighed
Alternativ eller supplement til afgræsning
Trimning af vegetationen tilpasset dyreliv
Naturpleje – pleje af naturområder med stor natur- og landskabelig værdi

Klipning af rabatter samt hegnsklipning.

Entreprenør & anlægsarbejde