Lysholm Anlæg og Naturpleje

Vedligeholdelse af større områder er igang

Vi indsamler nu en masse græs og eng. Til fordel for naturen, men skam til at udvikle biogas. Vores samarbejdspartner udnytter den resurse som vi indsamler.

Fjernelse af kvælstof og fosfor fra naturområder. Til stor glæde for åløb og naturen.

Lysholm Naturpleje slår græsset med slagleklipper og opsamler på en gang. Vi mindsker jordtrykket samt reducere energiforbruget. Dette giver stor besparelse på CO2 udledningen.
Vi har over 15 års erfaring i naturpleje.

Den opsamlet græsmængde køres til biogasanlæg, her udvindes gas til opvarmning. Restproduktet fra gasanlægget bliver brugt til gødning på landbrugsmarker, hermed er den naturlige biodiversitet fuldendt for næringsstoffer.

Kontakt os for tilbud.

Skriv et svar